Pam mae staffio diogel yn bwysig? Beth yw’r sefyllfa o ran nyrsio mewn cartrefi gofal? Beth yw’r materion o ran addysg nyrsio a myfyrwyr?

Crëwyd yr animeiddiadau a’r stribedi comig hyn, ar gyfer Pleidleisiwch dros Nyrsio, ein hymgyrch ar gyfer etholiadau’r Senedd yn 2021, ac maen nhw’n ffordd gyflym o roi’r wybodaeth ddiweddaraf i unrhyw un am lawer o’r materion mawr yr ydym yn dymuno gweld y Llywodraeth Cymru newydd yn mynd i’r afael â nhw.

Mae croeso i chi eu lawrlwytho a’u rhannu ar gyfryngau cymdeithasol!

Animeiddiadau

Mae pleidlais dros nyrsio yn bleidlais dros lefelau staffio diogel
Y gymuned yw’r lle i fod
Cefnogaeth nyrsio mewn cartrefi gofal

Stribedi comig

Pam Mae Gofal Diogel ac Effeithiol yn Bwysig
PDF
Nyrsio yn y Gymuned
PDF
Cefnogaeth nyrsio mewn cartrefi gofal
PDF
Myfyrwyr: Dyfodol Nyrsio
PDF
COVID-19: Nyrsio mewn Pandemig
PDF
Cadw ein nyrsys: mae hi’n hen bryd
PDF